Punkt 360°

Punktem 360° nazywamy zdjęcie obejmujące swoim widokiem 360° w poziomie i 180° w pionie – pokrywające pełną sferę. Pojęcie to jest tożsame z określeniami panorama sferyczna, zdjęcie 360.  Wirtualny spacer składa się z co najmniej dwóch punktów 360° połączonych ze sobą.